dzisiaj jest: 31 stycznia 2015. imieniny: Marcelina, Ludwik, Jan

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
ZARZĄDZENIE Nr 4/15Wójta Gminy Żółkiewkaz dnia 26 stycznia 2015r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczne
  Czytaj więcej...
2015-01-27 11:20:42


UWAGA ROLNICY
  WÓJT GMINY ŻÓŁKIEWKAinformuje, iż od 1 do 28 lutego 2015r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy, od poniedział
  Czytaj więcej...
2015-01-27 10:28:03


Dziadkowie w Klubie przedszkolaka
Projekt „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie
  Czytaj więcej...
2015-01-27 11:02:11


Harmonogram wyborów do organów sołeckich
Harmonogram 
  Czytaj więcej...
2015-01-20 09:24:12


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie Informuje
SPZOZ Krasnystaw 82 543 15 22; 82 543 15 23; bezpłatna infolinia 800 804 003
  Czytaj więcej...
2015-01-05 12:40:46


Harmonogram odbioru odpadów w 2015r.
 
  Czytaj więcej...
2015-01-02 11:13:36


Wójt Gminy Żółkiewka zaprasza...

  Czytaj więcej...
2014-12-22 13:46:44


Święta Święta...
 
  Czytaj więcej...
2014-12-19 12:41:13


Ogłoszenie o wynikach konsultacji
Wójt Gminy Żółkiewka ogłasza wyniki konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Żółkiewka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.
  Czytaj więcej...
2014-12-19 11:05:52


Mikołaj z wizytą u przedszkolaków
Projekt „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie
  Czytaj więcej...
2014-12-19 10:53:08

Pokazano 1 - 10 z 151
następne