dzisiaj jest: 8 lutego 2016. imieniny: Piotr, Jan, Hieronim

Zespół Doradztwa Rlniczego w Krasnymstawie zaprasza
   Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KońskowoliZespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawiezapraszana szkolenie w dniu  19.02.2016  roku o godz.10  w sali konferencyjnej/ I piętro nr.122 / w Starostwie Powiatowym w KrasnymstawieProgram :10-10.15  
  Czytaj więcej...
2016-02-04 08:39:15


Zarządzenie nr 7/16
  Zarządzenie nr  7/16Wójta Gminy Żółkiewkaz dnia 3 lutego 2016 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert oraz wyboru ofert na  realizację zadań publicznych w zakresie ”Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii” oraz w zak
  Czytaj więcej...
2016-02-03 14:24:55


Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania Komisji
  Zarządzenie nr  5/16Wójta Gminy Żółkiewkaz dnia 28 stycznia 2016 r.w sprawie określenia pracy oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na  realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz  przeciw
  Czytaj więcej...
2016-01-29 11:48:52


URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE informuje
  więcej na: http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych
  Czytaj więcej...
2016-01-25 13:47:50


Obwieszeczenie Starosty Krasnostawskiego
Starosta Krasnostawski zawiadamia, że w dniu 19.01.2016r. na wniosek Wójta Gminy Żółkiewka została wydana decyzja Nr: AB.6740.12.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej nr 109706L od km 0+000,00 do km 1+936,50 w
  Czytaj więcej...
2016-01-25 12:18:55


UWAGA ROLNICY!!!
    WÓJT GMINY ŻÓŁKIEWKAinformuje, iż od 1 do 29 Lutego 2016r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy, od poniedziałku
  Czytaj więcej...
2016-01-22 10:37:15


Powiatowy Lekarz Weterynarii zawiadamia...
 
  Czytaj więcej...
2016-01-13 09:55:39


Zarządzenie Nr 2/16
ZARZĄDZENIE Nr 2/16Wójta Gminy Żółkiewka z dnia 5 stycznia 2016r.w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizyczn
  Czytaj więcej...
2016-01-07 12:53:25


Harmonopgram odbioru odpadów w 2016 r.
Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Żółkiewka 2016r.   
  Czytaj więcej...
2016-01-07 10:52:07


Otwarty konkurs ofert
  ZARZĄDZENIE Nr 1/16Wójta Gminy Żółkiewkaz dnia 5 stycznia 2016r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologio
  Czytaj więcej...
2016-01-05 12:53:45

Pokazano 1 - 10 z 222
następne