dzisiaj jest: 5 marca 2015. imieniny: Adrian, Fryderyk, Oliwia

ZAPYTANIE OFERTOWE
Projekt "Klub przedszkolaka w Żółkiewce" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukac
  Czytaj więcej...
2015-02-25 11:00:01


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 23 lutego 2015 roku
  Czytaj więcej...
2015-02-23 15:02:39


APEL
PROŚBA O KREW!!!
  Czytaj więcej...
2015-02-19 10:26:26


SPOTKANIA KONSULTACYJNE
  OTWARTE SPOTKANIA KONSULTACJE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŻÓŁKIEWKA DOTYCZĄCE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W RAMACH PROW 2014-2020Wójt Gminy Żółkiewka i Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS"zapraszado udziału w konsultacjach społecznych dt.
  Czytaj więcej...
2015-02-18 09:42:54


URZĄD SKARBOWY W KRASNYMSTAWIE informuje
I) Jak wysłać PIT przez Internet II)Nowe zasady w uldze na dzieci III) Nowy obowiązek pracodawców od 2015r.
  Czytaj więcej...
2015-02-18 10:44:01


Szkolenia z płatności bezpośrednich na lata 2015-2020
  WÓJT GMINY ŻÓŁKIEWKAwraz z AGENCJĄ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWABIURO POWIATOWE W KRASNYMSTAWIEzaprasza Rolnikówna szkoleniez zakresu płatności bezpośrednich na lata 2015 - 2020oraz PROW 2014-2020Szkolenia odbędą się:- 27 lutego 2015r.
  Czytaj więcej...
2015-02-05 10:05:23


Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
ZARZĄDZENIE Nr 4/15Wójta Gminy Żółkiewkaz dnia 26 stycznia 2015r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczne
  Czytaj więcej...
2015-01-27 11:20:42


UWAGA ROLNICY
  WÓJT GMINY ŻÓŁKIEWKAinformuje, iż od 1 do 28 lutego 2015r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy, od poniedział
  Czytaj więcej...
2015-01-27 10:28:03


Dziadkowie w Klubie przedszkolaka
Projekt „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie
  Czytaj więcej...
2015-01-27 11:02:11


Harmonogram wyborów do organów sołeckich
Harmonogram 
  Czytaj więcej...
2015-01-20 09:24:12

Pokazano 1 - 10 z 157
następne