dzisiaj jest: 30 września 2014. imieniny: Wera, Zofia, Honoriusz

Harmonogram odbioru odpadów - sprzęt elektryczny, odpady wielkogabarytowe
  W ramach organizowanej zbiórki odbierany będzie kompletny i oznaczony numerem posesji:sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, urządzenia AGDkontakty, włączniki, bezpieczniki, przewody elektrycznebaterie i akumulatory, żarówki, świetlówkiurządzenia pomiarowe
  Czytaj więcej...
2014-09-22 09:43:49


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert
OGŁOSZENIEWójt Gminy Żółkiewkaogłaszaże rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wybór organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariac
  Czytaj więcej...
2014-09-11 14:38:31


Dożynki gminno-parafialne
W niedzielę rolnicy z terenu gminy dziękowali za plony. Starostami dożynek 2014 byli: Agnieszka Widz i Andrzej Małocha.Fotorelacja:
  Czytaj więcej...
2014-09-05 11:39:35


Spotkanie integracyjne w "Klubie przedszkolaka w Żółkiewce"
Projekt „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie
  Czytaj więcej...
2014-08-27 17:15:23


OFERTA INWESTYCYJNA
 Gmina Żółkiewka posiada do sprzedaży w  atrakcyjnej cenie budynek po byłej szkole podstawowej w Rożkach. Potencjalnych inwestorów zapraszamy do zapoznania się z ofertą pod adresem       Czytaj więcej...
2014-08-26 14:26:34


Jarmark Żółkiewski
 
  Czytaj więcej...
2014-08-22 07:53:00


Ogłoszenie o konkursie na wsparcie lub realizację zadań publicznych w 2014r
Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z późn. zm.)oraz na podstawie uchwały Nr XXXII/188/2013 r. Rady Gminy Żółkiewka z dnia 13 li
  Czytaj więcej...
2014-08-18 12:40:12


DOŻYNKI W POWIECIE KRASNOSTAWSKIM
 
  Czytaj więcej...
2014-08-12 13:39:37


Konferencja na Szlaku Greenway "Dziedzictwo Wschodu"
Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” wspólnie z Gminą Żółkiewka, Gminą Siennica Różana, Lubelską Fundacją Rozwoju oraz Magazynem Pryzmat złożyły projekt pt. Konferencja „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejs
  Czytaj więcej...
2014-08-12 13:57:16


Fudnusz alimentacyjny
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów z terenu gminy Żółkiewka na okres świadczeniowy trwający od dnia  01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r. będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2014 r. w Urzę
  Czytaj więcej...
2014-07-31 11:35:59

Pokazano 1 - 10 z 124
następne