dzisiaj jest: 9 października 2015. imieniny: Ludwik, Arnold, Bogdan

Zaproszenie dla geodetów uprawnionych do złożenia ofert
Zaproszenie dla geodetów uprawnionych
  Czytaj więcej...
2015-09-28 09:23:15


Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej nr 109706L od km 0+000,00 do km 0+1936,50 w miejscowości Dąbie-Celin"
  Czytaj więcej...
2015-09-24 12:33:39


Dożynki - fotorelacja
 
  Czytaj więcej...
2015-09-03 09:20:13


DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE
 
  Czytaj więcej...
2015-08-26 09:52:37


UWAGA ROLNICY
  Żółkiewka 24.08.2015 r.I n f o r m a c j aWójt Gminy Żółkiewka informuje, że w dniu 21 sierpnia 2015 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach stwierdził zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na ob
  Czytaj więcej...
2015-08-24 11:03:37


Lokalna Grupa Działania "KRASYSTAW PLUS" zaprasza na
OTWARTE SPOTKANIA KOSNULTACJE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KRASNOSTAWSKIEGODOTYCZĄCE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W RAMACH PROW 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dt. opracowania Lo
  Czytaj więcej...
2015-08-24 10:49:52


Wyniki otwartego konkursu ofert
  Zarządzenie nr  35/15Wójta Gminy Żółkiewkaz dnia 19 sierpnia 2015 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert oraz wyboru ofert na  realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzie
  Czytaj więcej...
2015-08-20 08:13:18


OGŁOSZENIE
  Żółkiewka 19.08.2015 r.O g ł o s z e n i e Wójt Gminy Żółkiewka informuje, że do chwili obecnej Gmina Żółkiewka nie została przez Instytut uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) Puławy uznana za zagrożoną suszą i tym samym     nie ogłoszono klęski
  Czytaj więcej...
2015-08-19 09:51:26


INFORMACJA-REFERENDUM
Informacja dotycząca posiedzeń obwodowych komisji
  Czytaj więcej...
2015-08-14 10:11:48


Informacja
    InformacjaOd dnia 20 lipca 2015 r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) w Woli Żółkiewskiej odbierane będą dodatkowo w godzinach jego pracy  tj. w soboty i poniedziałki od  8:00 do 12:00  następujące odpady:- worki p
  Czytaj więcej...
2015-08-11 12:34:50

Pokazano 1 - 10 z 201
następne